Style Switcher

Predefined Colors

We verkopen op dit moment aan een supermarkt in Cuzco, daarnaast is er losse verkoop aan derden en verwerken we ongeveer 800 liter melk per week voor het gewenste zuivel product. Ook is er het afgelopen jaar hard gewerkt om een vast product op de markt te zetten, daarmee bedoel ik dat de kwaliteit van kaas of yoghurt niet veel varieert in smaak en structuur. Dat betekend dat wij gezocht hebben naar een vaste melkleverancier met een bepaald soort melk omdat de kwaliteit van de melk doorsloeg in ons eindproduct. Ook is er het afgelopen jaar gekeken of het rendabel is voor ons project om zelf koeien te houden zodat wij zelf de melkaanvoer kunnen garanderen en daarmee de kosten omlaag brengen en het risico op verbroken contracten met melkleveranciers te voorkomen. De uitslag was dat met een capaciteit van 10 koeien Wayquis er baat bij kan hebben. Echter is de aanschaf van 10 koeien, aanpassing stallen en voer op dit moment nog niet te realiseren. Dus dat moeten we nog even bekijken.