Style Switcher

Predefined Colors

Om door te kunnen gaan moeten we uitbreiden. Door nieuwe regelgeving in Peru mag voedsel wat in een opleiding gemaakt wordt, niet meer verkocht worden. Dus moeten we de productie lostrekken van de opleiding. Dat betekent dat we opnieuw moeten investeren. Het maken en verkopen van onze producten betekent voor ons continuiteit; niet alleen leiden we mensen op, we geven ze ook werkervaring, routine, competenties en zelfvertrouwen. En omdat we de producten kunnen verkopen, kunnen we onszelf deels bedruipen. We moeten door deze nieuwe regels dus zorgen voor een gezondheidsverklaring voor elk van onze opgeleide medewerkers, de hygiëne van de door ons gebruikte melk aantoonbaar maken, en vooral: extra opleidingsmogelijkheden creeren waar we het theoretische deel en en stukje praktijktraining  kunnen afronden voordat de cursisten werkervaring kunnen opdoen in de productieruimte. Dit zorgt er voor dat wij onze producten weer kunnen gaan verkopen. Vandaar dat we een crowdfundingsactie hebben opgezet! Neem vooral een kijkje en meld je vrijblijvend aan om op de hoogte te blijven. Een nieuwe en positieve ontwikkeling is dat het inmiddels bij wet is bepaald dat bedrijven tenminste één persoon met een beperking aan moeten nemen. Dit biedt kansen, maar alleen als mensen al een bepaalde basis hebben. Wayquis biedt hen die basis.
Cursus-bij-Wayquis-Peru-(2)
Met onze opleidingen en werkervaringsplaatsen vergroten we de inzetbaarheid waardoor de beperkt aanwezige kansen gegrepen kunnen worden. En de gemeente ziet dit ook. Daarom heeft de gemeente ons benaderd met het verzoek om sowieso meer opleidingsplaatsen te creëren. Naast het uitbreiden van onze capaciteit hebben we meer wensen en dromen. Sommigen zijn eenvoudig realiseerbaar, sommige wat moeilijker. Lees hieronder meer.
Verbreden beroepsopleidingen
We zouden op termijn graag onze veeteelt en landbouwactiviteiten uitbreiden en bij onze opleidingen betrekken. Dan bieden we niet alleen de zuivelproductie aan als beroepsopleiding, maar ook het beheren van een veestapel en het verbouwen van gewassen. Het vergroten van de veestapel heeft als bijkomend voordeel dat we meer zelfvoorzienend worden. We nemen graag af van de kleine boeren, maar zullen ons noodgedwongen moeten beperken tot diegenen die bereid zijn met onze hulp hun melkproces zodanig aan te passen dat het aantoonbaar voldoet aan de regels van hygiëne.
Vergroten afzetmarkt
Om dit alles blijvend te kunnen financieren is een grotere afzetmarkt nodig. We weten dat we veel meer kaas zouden kunnen verkopen dan we tot dusver hebben gedaan. Met voldoende liquide middelen zouden we een contract kunnen aangaan met een grote supermarktketen. Deze wil onze producten graag afnemen maar dan moet wel de productieschaal verhoogd worden, en tevens moeten we een buffer creëren die ons in staat stelt om per kwartaal betaald te worden door de supermarkt terwijl we zelf wel onze toeleveranciers, de kleine boeren, wekelijks betalen.
Liplezen
Daarnaast willen we ook heel graag ook een cursus liplezen verschaffen, en de bekendheid onder potentiële werkgevers met betrekking tot liplezen vergroten. Veel van de mensen die wij opleiden zijn doof. Beter communiceren met horende mensen heeft natuurlijk enorme toegevoegde waarde voor zo iemands perspectieven op de arbeidsmarkt.
Certificering
Wayquis Peru is samen met het ministerie van onderwijs aan het kijken of het project gecertificeerd kan worden als erkend opleidingsinstituut. Hierdoor krijgen de mensen de kans zich officieel te diplomeren, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt vanzelfsprekend verder vergroten.
Integratie mensen met en zonder beperking
Er valt nog veel winst te behalen door het verbeteren van de integratie van mensen met een beperking en zonder beperking. Wij willen daarom ook een deel van onze cursussen openstellen voor niet-gehandicapten. We willen in de toekomst graag zo’n 30% van de opleidingsplaatsen invullen met lokale kansarme mensen, bij voorkeur maar niet uitsluitend met mensen wiens succes medebepalend is voor het welzijn van andere gehandicapten. Zo zijn meervoudig gehandicapten niet in staat om in de zuivelmakerij te werken, maar als een familielid van hen deze opleiding geniet, profiteert de gehandicapte die thuis verzorgd wordt daar ook van mee. Daarnaast is dit vooral een manier om de integratie en acceptatie te bevorderen; steeds meer mensen raken op deze manier gewend aan het werken met mensen met een handicap. Op die manier komen beide groepen op een positieve en doelbewuste manier met elkaar in aanraking. De nabij gelegen gemeenten zullen hier uiteraard nauw bij betrokken worden en wij zijn ervan overtuigd dat dit de acceptatie van mensen met een handicap vergroot. Hoe gewoner het wordt, hoe beter.
Duurzame energie
Omdat Wayquis Peru ook bewust wil omgaan met het milieu, zouden wij graag overstappen op natuurlijke energiebronnen. Zo beschikt men in Peru over veel meer zonuren dan in Nederland en zou het dus zeer waardevol zijn om te investeren in zonnepanelen. Hierdoor komt er op lange termijn meer geld vrij voor de opleidingen en schaden wij bovenal de prachtige natuur van Peru niet.

< Wat hebben we al gedaan


wilde ganzen
logo-anbi
button-doe-mee