Style Switcher

Predefined Colors

We hebben al veel bereikt: mensen met een beperking nemen deel aan het maatschappelijk leven, er zijn deelnemers doorgestroomd, de acceptatie is vergroot etc.  Maar vooral….merken we dat de mensen innerlijk groeien. Dat de toegenomen zelfredzaamheid een enorme boost geeft aan het zelfvertrouwen. Dat mensen zich beter voelen over zichzelf. Om alle producten te kunnen maken is 6 weken opleiding nodig, waarna in het productieproces werkervaring wordt opgedaan en competenties worden ontwikkeld. Hoe lang daarvoor nodig is, hangt sterk af van de persoon. Een aantal mensen stroomt vervolgens door naar een reguliere baan. Niet perse in de zuivel want voor de cursisten staan nu ook andere opties open. Een aantal blijft toch graag bij ons werken, zodat we ook een beetje sociale werkplaats zijn. Tot voor kort werd de tijdens de opleiding gemaakte zuivel en jam verkocht. Wekelijks werd 7 á 10 kilo kaas geleverd aan de supermarkt ‘La Canasta’ in Cuzco. De cursisten verkochten ook zelf hun producten op markten bij speciale gelegenheden. Met de opbrengsten hiervan werd de opleiding deels gefinancierd. Maar er is recent het nodige veranderd in de wetgeving in Peru:
  • De hygiëne regels zijn aangescherpt waardoor alle cursisten die deelnemen aan het productieproces een zogenaamde ‘gezondheidsverklaring’ moeten hebben.
  • Cursisten die de opleiding nog niet formeel hebben afgerond mogen niet deelnemen aan het productieproces. Het proces is nu echter een onderdeel van de opleiding.
  • De gebruikte melk moet aantoonbaar voldoen aan de HACCP normen, waarbij tijdens het melken bepaalde hygiëne maatregelen in acht worden genomen.
Dit betekent dat we momenteel onze producten niet meer mogen verkopen, omdat we nog niet aan de eisen voldoen. Met name het scheiden van de opleiding- en werkervaringsplaatsen van het daadwerkelijke productieproces vereist de nodige investeringen. We zijn op dit moment dus afhankelijk van donaties om onze opleidingen te kunnen laten doorgaan. Wrang, want de vraag naar opleidingplaatsen is groot, en de afzetmarkt is aanwezig en groeiende. Dat gaan we aanpakken. Om verder voorwaarts te kunnen moeten we dus eerst onze opleidingplaatsen apart trekken van ons productieproces. Daarom zijn we een crowdfundingsactie gestart! Helpt u ons met een donatie of koopt u iets moois van ons? Meld u vrijblijvend aan en volg onze acties en evenementen!

wilde ganzen
logo-anbi
button-doe-mee