Style Switcher

Predefined Colors

Mensen met een beperking worden in Peru niet als volwaardig gezien. Hun beperking werd soms zelfs ervaren als een ‘straf van God’ en ze werden als kind afgezonderd van de buitenwereld of zelfs verstoot door hun familie. Discriminatie van mensen met een beperking is in Peru aan de orde van de dag. Vanwege de sterke religieuze opvattingen, met name op het platteland, zal dat op korte termijn ook niet veranderen. Kinderen met een beperking krijgen na het primaire onderwijs niet of nauwelijks de kans om zich naar vermogen te ontwikkelen. Het is bijvoorbeeld voor jongeren met een gehoorstoornis al niet mogelijk een beroepsopleiding te volgen. Mensen met een beperking zijn op de reguliere arbeidsmarkt in Peru dus vrijwel kansloos. De reden waarom er gekozen is voor opleidingen binnen de zuivelmakerij, is omdat het in Peru ontbreekt aan kwalitatief goede kazen en yoghurt. Met onze Nederlandse kennis en expertise op dit vlak, kunnen we een onderscheidende positie innemen. En we maken goede kaas, waar een afzetmarkt voor is. Een echt ‘Nederlands’ product aan de andere kant van de wereld, dat spreekt toch aan?
Zuivelproduct_wayquis

wilde ganzen
logo-anbi
button-doe-mee