Style Switcher

Predefined Colors

Marjan bestuurt inmiddels vanuit Nederland de Stichting Steunfonds Wayquis Peru. De stichting bestaat dus eigenlijk uit een Peruaans deel en een Nederlands deel. Beiden werken intensief samen om de situatie van gehandicapte mensen in Peru te verbeteren. Een vaste kern van mensen in Peru vormt de ruggengraat van de Stichting. Deze kern bestaat uit zowel vrijwilligers als betaalde krachten, die tegen een minimaal loon hun broodnodige bijdrage leveren. Hieronder een korte kennismaking:
Christina cristina_peru Christina is onze directe contactpersoon in Peru.
Sarah sarah_peru Sarah is 36 jaar en vanaf haar geboorte doof.
Armando Armando Armando is 35 jaar, getrouwd en een kind van 3 jaar. Armando is doof.
Valentina valantina Valentina helpt Christina waar nodig is met ondersteunende activiteiten
Gregorio gregorio_1 Gregorio is de conciërge van ons project.
William william_1 William is lasser en werkt als oproepkracht.
Daniël daniel_1 Daniël werkt als bouwvakker aan ons project.
Gringo gringo_1 Gringo is een verstandelijk gehandicapte man en werkt in de stallen.