Style Switcher

Predefined Colors

Wayquis is een stichting opgericht door Marjan Schamp op 25 mei 2001. De stichting richt zich op jongeren 18 jaar en ouder met een handicap. De stichting biedt de mogelijkheid voor de gehandicapte jongeren om te leren werken en met dit werk geld te verdienen. Wayquis laat aan de Peruaanse samenleving zien dat jongeren met een handicap in staat zijn te werken en geeft hiermee waardering aan de jongeren met een handicap. In Peru worden jongeren met een handicap als minderwaardig gekenmerkt. Wayquis betekent ‘vrienden’ in het Quechua, de tweede taal van Peru. De stichting in Nederland bestaat uit 3 leden. Marjan Schamp, wie ook hier de voorzitter is, Veronique Berndsen en Mariëlle de Graaf. Sedert 2008 zijn de leden gewijzigd. Jan Schamp, familie van Marjan Schamp, is uit het bestuur gestapt om zo te voldoen aan de eisen voor de ANBI. Steunfonds Wayquis Peru is een kleine stichting. Wij proberen als bestuur zo dicht mogelijk bij het project in Peru te staan. Al onze bestuursleden zijn in het verleden in Peru geweest heb hebben de ‘problematiek’ daar ervaren en zijn bekend met het land en de taal hierdoor is er een goede affiniteit met land en project.

 

Door middel van kerkacties, donaties en giften van (natuurlijke) personen heeft de stichting in Peru zelf bestaansrecht. De gelden die door de stichting steunfonds Wayquis Peru worden verworven worden allemaal besteed aan dat ene goede doel in Peru. Wayquis Peru wil gehandicapte jongeren vaardigheden bijbrengen waarmee zij zelf inkomsten kunnen verwerven. Van het ingezamelde geld kan de stichting in Peru uitbreiden en hebben zij daar een stuk land gekocht waar ze nu op het moment bezig is met de bouw van de zuivelmakerij. De vaardigheden die de jongeren worden bijgebracht bestaan voornamelijk uit het maken van zuivelproducten en handgemaakte artikelen. Deze zuivelproducten en handgemaakte artikelen worden gemaakt door Wayquis Peru te Peru zelf.. Bij goederen moet gedacht worden aan o.a. koeien (voor de melk), machines om de zuivelproducten op een goede en verantwoorde manier te maken. Voor het maken van verantwoorde zuivelproducten is ook kennis nodig. Deze kennis wordt tevens gefinancierd door stichting Steunfonds Wayquis Peru. De kennis bestaat uit docenten in Peru die bereid zijn voor een laag salaris les te geven bij het maken van zuivelproducten en het controleren ervan.