Style Switcher

Predefined Colors

 

Het werven van gelden.

Om gelden te verwerven ten behoeve van de stichting in Peru werkt de stichting Steunfonds Wayquis Peru veel samen met kerkgenootschappen, donateurs en andere instellingen die het goede doel in Peru steunen. Kerkacties bestaan veelal uit deurcollecties. Deze collectes worden gehouden met feest- en gedenkdagen, zoals Kerstmis en Pasen. De medewerkers van desbetreffende kerk collecteren aan de deur en kerkgangers kunnen vrijwillig geld geven aan de stichting. Dit geld wordt op de bankrekening van de stichting gestort en zal, op het moment dat dat nodig wordt geacht, aan de stichting in Peru worden overgemaakt. Het geld wordt niet direct naar de stichting in Peru gestort om hier goed zicht te kunnen houden op het feit waar het geld aan wordt uitgegeven. Ook maandelijkse stortingen van donateurs helpen de stichting Steunfonds Wayquis Peru aan gelden die nodig zijn voor het verwezenlijken van het goede doel van de stichting in Peru zelf. De gelden van de donateurs worden maandelijks overgemaakt naar de stichting in Nederland, welke deze, net zoals de gelden die worden bijeengebracht door kerkacties, zal beheren en naar Peru zullen overmaken als dat nodig wordt geacht. Om zoveel mogelijk gelden binnen te halen en zoveel mogelijk bekendheid te krijgen binnen Nederland is een speciale website opgemaakt. Op deze website staat precies beschreven wat de stichting in Peru voor ogen heeft en hoe ze dit, met behulp van de gelden van Stichting Steunfonds Wayquis Peru, kunnen verwezenlijken.

Kosten.

Om gelden te verwerven moeten ook kosten worden gemaakt. Deze kosten bestaan uit het aanschaffen van software waarmee de website kan worden gemaakt, de kosten voor het versturen en maken van nieuwsbrieven die 2x per jaar door de stichting worden verspreid onder de donateurs en belangstellenden. In onderling overleg is besloten dat de bestuursleden geen loon of vergoedingen zullen ontvangen voor dagelijkse werkzaamheden. Uiteraard zullen ze wel een vergoeding ontvangen als ze gelden hebben uitgegeven ten behoeve van het verwerven van de gelden van de stichting. Voor daadwerkelijke werkzaamheden, zoals het maken van de website, het bijwonen van bestuursvergaderingen of het actief zijn op het gebied van donateuren werving zullen de bestuursleden geen vergoeding ontvangen. Er is afgesproken dat dit puur vrijwillig is om alle gelden die de stichting Steunfonds Wayquis Peru ontvangt te kunnen besteden aan het goede doel welke de stichting Wayquis Peru in Peru beoogt.