Style Switcher

Predefined Colors

Om de doelstelling van de stichting in Peru mogelijk te maken zijn gelden nodig. Deze gelden zijn moeilijk te verkrijgen in Peru zelf. Daarom is besloten om de stichting in Peru, welke is opgericht door Marjan Schamp, te steunen vanuit Nederland. Om deze stichting goed te kunnen voorzien van gelden en andere benodigde goederen en deze gelden op een administratief correcte manier te beheren is op 4 mei 2004 de stichting in Nederland opgericht. Stichting Steunfonds Wayquis Peru. In Peru wordt een gehandicapt persoon niet als volwaardig gezien. Discriminatie van gehandicapten komt helaas nog erg veel voor. Ouders van gehandicapte kinderen weten vaak niet hoe ze met hun kind om moeten gaan. Er is geen geld voor eventuele medicijnen of een doktersbehandeling waardoor de situatie van het kind alleen nog maar achteruit kan gaan. Kinderen worden vaak aan hun lot overgelaten en krijgen niet de kans om naar school te gaan en zich te ontwikkelen. Er zijn lang niet altijd speciale middelen die het kind met een handicap nodig heeft. In deze maatschappij waar toch al zoveel werkloosheid heerst zijn deze gehandicapten kansloos. Er zijn geen sociale voorzieningen waardoor zij vaak afhankelijk zijn van familieleden. De enige inkomstenbron van gehandicapten is vaak de bedelarij. Wayquis Peru is van mening dat deze mensen ook een menswaardig bestaan moeten krijgen. Wayquis Peru wil door middel van een sociale werkplaats deze jongeren een leer en werkplaats aanbieden zodat ook zij de mogelijkheid hebben om geld te verdienen.