Style Switcher

Predefined Colors

Word donateur.

Om onze plannen zo goed mogelijk te kunnen realiseren is er geld nodig. Bekijk de laatste resultaten van één van onze projecten. Wayquis Peru heeft de afgelopen jaren dankzij donaties en giften veel in Peru kunnen realiseren. Hierbij kun je denken aan de bouw van de zuivelmakerij en scholing van personeel en voor aanschaf van materialen. Met uw bijdrage kunnen wij mensen in Peru een beter bestaan geven. Dit kan vaak al door het aanreiken van bepaalde hulpmiddelen of juist door het geven van voorlichting en scholing. In het dorp waarin wij nu werken werd in het begin vreemd gereageerd op het feit dat onze producten gemaakt worden door mensen met een beperking. Voor deze mensen was dat in het begin beslist even wennen. Wayquis Peru wil d.m.v. voorlichting en scholing het taboe rondom het hebben van een beperking zoveel mogelijk wegnemen door ze te laten zien wat je met een beperking juist nog wel kan en niet het accent leggen op wat iemand niet kan. Tevens willen wij de lokale boeren meer betrekken bij de melkproductie en hun helpen bij het verbeteren van hun stallen en de melkproductie. Met uw bijdrage kunnen wij mensen opleiden en voorlichting geven maar ook helpen als ze ziek worden en naar een dokter moeten. Wij hopen dat u de gehandicapte jongeren in Peru een beetje tegemoet wil komen met een gift.

Giften.

Dankzij uw giften hebben we al veel kunnen realiseren. Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beoogde instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. Zo heeft Stichting Steunfonds Wayquis Peru een goedkeuring van de belastingdienst. Met de zoekfunctie van de Belastingdienst kunt u nagaan of een goed doel is aangemerkt als ANBI. Hierdoor weet u zeker dat de instelling waaraan u geeft voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst. Vanzelfsprekend dient uw schenking ook te voldoen aan de overige eisen van de Belastingdienst voor aftrekbaarheid.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

ABN-Amro bank NijmegenIBAN: NL02abna05185 89781Adress: Lijnbaanstraat 99City: NijmegenCountry: HollandSwift-address/BIC: ABNANL2A